عملیات رنگ آمیزی و نقاشی های دیواری در راستای طرح خانه بهاری از دریچه دوربین

هیچ جزییات آگهی پیدا نشد.
توضیحات بیشتر

عملیات رنگ آمیزی و نقاشی های دیواری در راستای طرح خانه بهاری از دریچه دوربین

 

نظر خود با بیان کنید

ارسال نظر

درباره شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

آدرس : مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی سامانه پیامکی: 1000808 تلفن مستقیم روابط عمومی: 33671200 کد پستی : 9154633876 تلفن :33687006 051 فاکس : 3669928 051 کانال ارتباطی: samenkhedmat@